Thứ Sáu , Tháng Mười Hai 14 2018
Home / Tin tức / Năm 2017, quận Hoàn Kiếm vẫn còn 16ha đất nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất

Năm 2017, quận Hoàn Kiếm vẫn còn 16ha đất nông nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất

Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hoàn Kiếm gồm đất nông nghiệp 15,76ha; đất phi nông nghiệp hơn 512ha. Tương tự, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Cầy Giấy đất nông nghiệp 12,3ha; đất phi nông nghiệp hơn 1.157ha; đất chưa sử dụng 61,64ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ứng Hòa gồm đất nông nghiệp hơn 13.540ha; đất phi nông nghiệp hơn 5.233ha; đất chưa sử dụng 44,06ha. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thường Tín gồm đất nông nghiệp 7.823ha; đất phi nông nghiệp hơn 5.212ha đất chưa sử dụng 5,19ha.

Trong năm thực hiện, UBND quận, huyện nêu trên có trách nhiệm rà soát đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia lợi ích công cộng, dự án dân sinh bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của địa phương đã được UBND thành phố phê duyệt thì tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND thành phố trước ngày 31/5/2017.

UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp lật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã đươc phê duyệt. Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kể hoạch sử dụng đất năm 2017.

Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt. Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2017.

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất. Tổng hợp báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến ngày 1/10/2017.

Thanh Ngà

Theo Trí thức trẻ

Facebook Comments

Mới nhất

Cơ hội đặt mua nhà ưu đãi cho các gia đình trẻ

Theo chuyên gia bất động sản Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *