Thứ Ba , Tháng Mười Hai 18 2018
Home / Tin tức / Kết thúc hoạt động các ban chỉ đạo 3 ‘Tây’

Kết thúc hoạt động các ban chỉ đạo 3 ‘Tây’

Kết thúc hoạt động các ban chỉ đạo 3 Tây - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị trung ương 6 ngày 4-10 – Ảnh: VGP

Ngày 25-10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, đối với hệ thống tổ chức của Đảng, nghị quyết nêu: Kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Cùng với đó là tổ chức lại Đảng bộ ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo hướng vừa bảo đảm quy định chung, vừa bảo đảm tính đặc thù nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng ở ngoài nước.

Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương sẽ chuyển về Ban Nội chính trung ương và tổ chức lại cho phù hợp.

Nghị quyết cũng yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của các ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ cho cơ sở y tế và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp.

Cùng với đó là điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các đảng ủy khối cơ quan theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy và tập trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Đối với các đảng ủy khối doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lại cho phù hợp với điều kiện mới ở cả trung ương, địa phương nhằm nâng cao tính thực chất và hiệu quả hoạt động.

Nghị quyết cũng yêu cầu nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước.

Bí thư đồng thời là chủ tịch UBND huyện, xã

Nghị quyết yêu cầu thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Cơ bản hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện.

Bên cạnh đó là thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện những nơi có đủ điều kiện.

Đặc biệt, nghị quyết yêu cầu cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Ban chỉ đạo Tây Nam bộ chờ quyết định của Bộ Chính trịBan chỉ đạo Tây Nam bộ chờ quyết định của Bộ Chính trị

TTO – Việc kết thúc hoạt động của ba ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ sẽ được tiến hành như thế nào?

Kết thúc hoạt động 3 ban chỉ đạo 3 'Tây'Kết thúc hoạt động 3 ban chỉ đạo 3 “Tây”

TTO – Hội nghị Trung ương 6 bế mạc hôm nay 11-10, đề cập đến việc kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ.

Bức tranh biên chế bộ máy của hệ thống chính trịBức tranh biên chế bộ máy của hệ thống chính trị

TTO – Cùng nhìn lại thực tiễn “biên chế ngày càng phình to” mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong phát biểu khai mạc Hội nghị trung ương 6 ngày 4-10, từ đó dẫn đến yêu cầu bức thiết tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Facebook Comments

Mới nhất

Cơ hội đặt mua nhà ưu đãi cho các gia đình trẻ

Theo chuyên gia bất động sản Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *