Thứ Hai , Tháng Mười Một 19 2018
Home / Tin tức / Đất sản xuất của hộ gia đình không phải nộp tiền khi chuyển đổi

Đất sản xuất của hộ gia đình không phải nộp tiền khi chuyển đổi

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành nghị định 123 sửa đổi, bổ sung quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng, trong đó bổ sung nhiều điểm mới về thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích.

Với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân, nghị định nêu rõ không phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc nhận chuyển nhượng đất ở của hộ gia đình, cá nhân sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 1-7-2014 trở về sau, nghị định này bổ sung quy định phải nộp tiền sử dụng đất theo mức chênh lệch.

Mức chênh lệch được tính toán dựa theo tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết của dự án (đã được phê duyệt) trừ tiền sử dụng đất tính theo quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Tương tự, nếu chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài-có nguồn gốc được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 1-7-2004 sang đất ở để thực hiện dự án đầu tư từ ngày 1-7-2014 trở về sau cũng phải nộp tiền sử dụng đất theo mức chênh lệch.

Trường hợp này, nghị định quy định nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ tiền sử dụng đất tính theo giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (thương mại, dịch vụ) thời hạn 70 năm tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Nghị định 123 cũng bổ sung thêm một số trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, trong đó quy định xử lý theo từng trường hợp cụ thể.

Với tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014 khi chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 1-7-2014 trở về sau, nghị định chia thành hai trường hợp để xử lý.

Thứ nhất, đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nghị định quy định trường hợp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm không tính vào giá chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án, người nhận chuyển nhượng tiếp tục được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đầu tư cho thời gian còn lại của dự án.

Trường hợp người nhận chuyển nhượng không tiếp tục thực hiện dự án thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định đối với dự án sau chuyển nhượng. Trường hợp người chuyển nhượng đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính về đất đai thì người nhận chuyển nhượng được kế thừa phần nghĩa vụ mà người chuyển nhượng đã nộp.

Thứ hai, đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người chuyển nhượng phải nộp đủ số tiền đã được miễn, giảm vào ngân sách nhà nước theo giá đất tại thời điểm chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Facebook Comments

Mới nhất

Cơ hội đặt mua nhà ưu đãi cho các gia đình trẻ

Theo chuyên gia bất động sản Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *